Nieuws

Bouwstenen voor Sociaal heeft samen met het werkveld meer dan 40 huisvestings- en vastgoedmanagementsystemen op een rij gezet en vergeleken. IBISapps Direction is door Bouwstenen geselecteerd als een van de belangrijke systemen voor Vastgoedmanagement. Ken jij binnen je klantenkring een gemeente, school, (zorg)corporatie of andere organisatie die ook zijn huisvestings- en vastgoedmanagement wil professionaliseren en daarbij een goed softwaresysteem zoekt? Op de bijeenkomst Tools Vastgoedmanagement georganiseerd door Bouwstenen, krijg je in één dag een goed beeld van wat er op de markt te koop is en wat de ervaring met deze systemen is.


Metropolis, de 3D reken- en tekentool van IBISapps, onderdeel van Brink Management & Advies, wordt intensief ingezet bij de stedelijke ontwikkeling van Spoorzone Delft. In 2013 is begonnen met de bouw van de eerste fase van het stadskantoor en de stationshal. Deze komen direct boven de spoortunnel. Zodra de tunnel in gebruik is (verwachting 2015) en het oude spoor weg is, kan het tweede deel van het stadskantoor worden gebouwd op de locatie van de spoorbaan die vrijkomt. In afwijking van de eerdere planning is de verwachting dat in 2015 zal worden gestart met de bouw van de woningen. De uitloop wordt veroorzaakt door vertraging van de tunnel en de huidige situatie op de woningmarkt. Zoals het er nu uitziet, zal de spoortunnel in 2017 gereed zijn. Afhankelijk van de marktontwikkelingen is de verwachting dat de laatste fase van de stedelijke ontwikkeling Spoorzone Delft tussen 2025 en 2035 gereed komt.

Wij vinden het mooi om met Metropolis een bijdrage te leveren aan dit uitdagende project.


IBISapps, onderdeel van Brink Management & Advies, geeft invulling aan Green Deal Zakelijke Dienstverlening Kantoren.
Het doel van de Green Deal is om circa 35 kantoorhoudende MKB-bedrijven energiebesparende maatregelen te laten nemen of te laten investeren in duurzame energieopwekking.
Met het gebruik van Leaf wordt een duurzaamheidsscan uitgevoerd van het vastgoed van de MKB-ers. Op basis van deze scan geeft IBISapps een (ver)duurzaamheidsadvies aan de bedrijven. Leaf wordt daarbij ook gebruikt voor het bedenken van financieel haalbare maatregelenpakketten, of het opstellen van een business case voor het plaatsen van zonnepanelen op eigen dak.

Wij zijn er trots op dat Leaf op deze manier een bijdrage kan leveren aan het verduurzamen van het kantorenvastgoed in Nederland.


Gemeente Zutphen gaat aan de slag met de IBISapps tools Guard én Leaf. De gemeente gaat Guard gebruiken voor het verder professionaliseren van het risicomanagement van haar vastgoedprojecten. Leaf wordt ingezet voor de afweging van duurzaamheidsinvesteringen in de gemeentelijke vastgoedportefeuille. In september worden de gebruikers getraind en vanaf oktober kunnen de medewerkers zelf aan de slag. IBISapps is trots dat zij gemeente Zutphen aan haar klantengroep mag toevoegen.

Guard

Gemeente Zutphen heeft een project gestart met als doelstelling een goede implementatie en verankering van risicomanagement in de organisatie. Na de demo van Guard waren de betrokken medewerkers direct enthousiast. Guard is een betrouwbare en gebruiksvriendelijke tool voor het inzichtelijk maken van zowel het kwalitatieve als het kwantitatieve risicoprofiel van vastgoedprojecten. Deze eigenschappen sluit goed aan bij de doelstellingen van de gemeente. Andere belangrijke, positieve kenmerken zijn voor de gemeente de gebruiksvriendelijkheid en transparantie van Guard.

Leaf

Net als in veel andere gemeenten staat ook in Zutphen duurzaamheid hoog op de agenda. Een van de deelonderwerpen vormt het investeren in duurzaamheidsmaatregelen in de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Een tiental gebouwen is geselecteerd om in een pilot te onderzoeken welke investeringen het meest aantrekkelijk zijn. Vanuit duurzaamheidsperspectief maar zeker ook vanuit financieel oogpunt. Leaf kan gemeente Zutphen uitstekend ondersteunen bij het maken van afwegingen over die duurzaamheidsinvesteringen. Leaf schetst de financiële consequenties van het verduurzamen, voor zowel de gebouweigenaar als de gebruikers.


IBISapps heeft voor Direction een koppeling gerealiseerd met de primaire systemen Planon en Key2Financiën. Direction is een applicatie die gemeenten helpt richting te geven aan de vastgoedstrategie. Door de dagelijkse koppeling van data heeft de gebruiker in Direction altijd zicht op de meeste actuele vastgoedinformatie en financiële gegevens. En dat is van elementair belang voor het sturen op de gemeentelijke vastgoedportefeuille.

 

“We merken dat inzicht in de meest actuele gegevens erg belangrijk is bij het sturen op de gemeentelijke vastgoedportefeuille”, zegt Marten Middendorp, senior adviseur Brink Groep. “Het gaat vaak om veel geld en beslissingen met een politieke lading. Dan wil je die beslissingen nemen op basis van de juiste en meest actuele gegevens. In de primaire systemen zoals Planon, Key2Financiën en SAP RE is die actuele informatie vaak wel voor handen. Maar het koppelen van die informatie is vaak lastig en tijdrovend”, vertelt Marten. “We hebben Direction daarom zo ingericht dat deze we kunnen koppelen aan elk primair systeem. De gebruiker heeft dan altijd inzicht in de meest actuele gegevens.”
Koppeling

Geslaagde toets

Samen met gemeente Westland heeft IBISapps de koppeling in de praktijk getoetst. En de toets is geslaagd. Gemeente Westland  heeft in Direction nu inzicht in de meest actuele gegevens uit Planon én Key2Financiën. “Het koppelen van de vastgoedinformatie aan de financiële informatie is voor ons erg belangrijk”, aldus Hans van Leeuwarden, hoofd vastgoed bij gemeente Westland. “We hoeven ons nu niet meer te richten op het inventariseren, koppelen en controleren van gegevens. Dat doet Direction voor ons. Wij kunnen onze energie nu steken in het daadwerkelijk sturen op onze portefeuille.”

 

Voor meer informatie over Direction en de koppeling kunt u contact opnemen met:

 

Eindhoven, 19-01-2012,Portretten restant Brink Groep.foto Michael Kooren.
Sander de Clerck

Tel: 06 46 33 80 91

s.de.clerck@brinkgroep.nl


Volgens Nieuwsuur van 17 juni 2013, waarin aandacht werd besteed aan een onderzoek van de TU Delft, verspillen gemeenten miljoenen met hun vastgoedportefeuille. Hierin komt onder meer Hans de Jonge aan het woord, hoogleraar aan de TU Delft en directievoorzitter van Brink Groep. In de uitzending wordt het beeld geschetst dat veel gemeenten nog een flinke verbeterslag kunnen maken als het gaat om het professionaliseren van de vastgoedsturing. Hoeveel gebouwen hebben we in bezit? Worden commerciële gebouwen ook tegen commerciële prijzen verhuurd? Wat doen we met de leegstaande gebouwen?

 

In de praktijk komen wij veel gemeenten tegen die met deze uitdagingen worstelen. Hoe krijgen we grip op onze vastgoedportefeuille? En hoe kunnen we daar vervolgens op sturen? Met behulp van IBISapps Direction hebben we al een aantal gemeenten geholpen om die uitdagingen het hoofd te bieden. Direction biedt inzicht in de omvang van de portefeuille, de prestatie van gebouwen en het financieel meerjarenperspectief. De eerste stappen in het professionaliseringstraject doen wij gezamenlijk, daar kunnen wij waardevolle input leveren op basis van onze ervaringen bij andere gemeenten. Daarna kan een gemeente zelf aan de slag met Direction. Wilt u meer weten over Direction? Klik dan hier.


Waarom stoppen met investeren als het ook anders kan? Dat was de boodschap van Marten Middendorp in de sessie ‘Stoppen met investeren? Liever niet!’. In een sector vol met ambities is het stoppen met investeren één van de laatste bezuinigingsmogelijkheden. Beter is het om slimmere keuzes te maken in de bestaande voorraad, onderhoudslasten te verlagen, het voorspellingsvermogen te vergroten en de communicatie te verbeteren. In de sessie gingen de deelnemers in groepjes uiteen om over deze mogelijkheden te discussiëren.

 

Ondanks de verschillen tussen de deelnemende corporaties konden cruciale aspecten voor verbetering worden aangewezen. Luister, houdt overzicht en verdiep je in de bestaande voorraad. Stoppen met investeren is een ‘makkelijke’ keuze, maar ook één met grote gevolgen. Uit het enthousiasme en de betrokkenheid van de deelnemers blijkt dat het bezuinigen op andere aspecten lastig is, maar zeker niet onmogelijk.

sessie 'stoppen met investeren'


Vandaag (donderdag 30 mei) liet woningcorporatie Eigen Haard (Amsterdam) aan de corporatiesector zien hoe zij hun vernieuwde risicomanagement hebben georganiseerd. Het podium hiervoor was de jaarlijkse Aedes Corporatiedag. De kernboodschap was: creëer een cultuur waarin eventuele risico’s bespreekbaar zijn. Leer van elkaar en help om elkaars uitdagingen aan te kunnen.

 

Binnen Eigen Haard is natuurlijk een groot aantal risico’s in de vastgoedprojecten, dat is inherent aan deze kernactiviteit. Als de risico’s goed gemanaged worden is dat ook geen enkel probleem, zo is bij Eigen Haard gebleken. Op een portefeuille van circa € 1,1 miljard, kan geconstateerd worden dat de risico’s goed beheersbaar zijn.

Uit de hoge opkomst en de reacties blijkt dat risicomanagement van projecten een uitermate actueel en belangrijk thema is. Samen met adviseur Brink Groep is Eigen Haard er in geslaagd zowel inhoudelijk als organisatorisch weer een flinke stap vooruit te zetten. De gezamenlijk ontwikkelde tool IBISapps Guard is een pragmatisch en doeltreffend risicomanagement instrument. Het risicomanagement van Eigen Haard leverde complimenten op van de Raad van Commissarissen voor de organisatie.

Risicomanagement

 

 


Brink Groep en IBISapps waren hoofdsponsor op de Aedes Corporatiedag 2013. Op 30 mei 2013 in Theater Orpheus in Apeldoorn gingen bijna 700 mensen met elkaar in gesprek hoe de sector “Back to the Roots” moet gaan. Dit gebeurde zowel in plenaire sessies als ook in de diverse workshops. Brink Groep en IBISapps gingen met de sector het gesprek aan over zowel risicomanagement als vastgoedsturing. Onderstaand een korte impressie van de dag.


IBISapps-stand

Stoppen met investeren? Liever niet!

Koffie in de stand

Interview Marten Middendorp


Aedes Corporatiedag 2013

IBISapps is als onderdeel van Brink Groep op 30 mei hoofdsponsor van de Aedes Corporatiedag 2013 in Theater Orpheus te Apeldoorn. De huidige roerige tijden vragen om creativiteit. Om heldere keuzes en kostenbeperking. Het heft in eigen handen houden.

 

Maar er moet ook ruimte zijn voor vernieuwing, en anders denken. Onze focus op 30 mei is tweeledig. Enerzijds gaan we met corporaties het gesprek aan op welke wijze het risicomanagement kan worden verbeterd. Dit doen we samen met Woningcorporatie Eigen Haard, die vertellen over hun ervaringen.

Anderzijds gaan we in discussie om te zien op welke wijze de corporatie kan sturen op het maximaal kunnen benutten van de beschikbare middelen om haar ambities te realiseren. Op een manier waarbij ook in huidige tijden geen rigoureuze investeringsstop noodzakelijk is. Wij zijn ervan overtuigd dat het kan!

Dit vindt zowel plaats in inhoudelijke workshops als bij ons op de stand. Daar laten we ook de slimme IBISapps-oplossingen zien die we voor Risicomanagement (Guard) en Portefeuillesturing (Direction) hebben.Kom 30 mei dus naar onze stand en kies voor nieuwe inzichten in de corporatiesector!